Schedules
   
 
 

Schedules
Schedules From Hong Kong (D.G. Cargo Acceptable)
HONG KONG ---- XIAMEN
Vessel & Voy. CFS CLSG CY CLSG ETD HK ETA DEST
MIN TAI NO.3 V.6084Y -- 26/05 27/05 28/05
MIN TAI NO.3 V.6088Y 31/05 02/06 03/06 04/06
MIN TAI NO.3 V.6092Y 07/06 09/06 10/06 11/06
MIN TAI NO.3 V.6096Y 14/06 16/06 17/06 18/06
MIN TAI NO.3 V.6100Y 21/06 23/06 24/06 25/06
MIN TAI NO.3 V.6104Y 28/06 30/06 01/07 02/07
         
         
         
HONG KONG ------ WUHAN/WENZHOU VIA SHANGHAI
Vessel & Voy. CFS CLSG CY CLSG ETD HK ETA DEST
VENUS C V.1619N -- 20/05 22/05 WUN 01/06, WZU 01/06
KAI PING V.1621N -- 24/05 26/05 WUN 05/06, WZU 05/06
JJ TOKYO V.1620N -- 27/05 29/05 WUN 08/06, WZU 08/06
KAI PING V.1622N -- 31/05 02/06 WUN 12/06, WZU 12/06
VENUS C V.1621N -- 03/06 05/06 WUN 15/06, WZU 15/06
KAI PING V.1623N -- 07/06 09/06 WUN 19/06, WZU 19/06
JJ TOKYO V.1622N -- 10/06 12/06 WUN 22/06, WZU 22/06
KAI PING V.1624N -- 14/06 16/06 WUN 26/06, WZU 26/06
VENUS C V.1623N -- 17/06 19/06 WUN 29/06, WZU 29/06
KAI PING V.1625N -- 21/06 23/06 WUN 03/07, WZU 03/07
JJ TOKYO V.1624N -- 24/06 26/06 WUN 06/07, WZU 06/07
KAI PING V.1626N -- 28/06 30/06 WUN 10/07, WZU 10/07
         
         
         
HONG KONG ----- TYO/ YOK/ NGO/ OSA/ KOB/ NAH
Vessel & Voy. CFS CLSG CY CLSG ETD HK ETA DEST
BLUE STAR V.1407N -- 15/02 16/02 TY23/2,YO23/2,NA23/2,OS22/2,KO22/2,NA24/2
BLUE PEAK V.1407N -- 19/02 20/02 TY1/3,YO1/3,NA1/3,OS28/2,KO28/2,NA--
BLUE STAR V.1408N -- 22/02 23/02 TY2/3,YO2/3,NA2/3,OS1/3,KO1/3,NA3/3
BLUE PEAK V.1408N -- 26/02 27/02 TY8/3,YO8/3,NA8/3,OS7/3,KO7/3,NA--
BLUE STAR V.1409N -- 01/03 02/03 TY9/3,YO9/3,NA9/3,OS8/3,KO8/3,NA10/3
BLUE PEAK V.1409N -- 05/03 06/03 TY15/3,YO15/3,NA15/3,OS14/3,KO14/3,NA--
DA PING V.1424N 17/06 18/06 19/06 SHA 22/06
         
         
         
HONG KONG ----- TAICANG VIA KAOHSIUNG
Vessel & Voy. CFS CLSG CY CLSG ETD HK ETA DEST
KANWAY GLOBAL V.1531N -- 29/07 30/07 05/08
KANWAY GLOBAL V.1532N -- 05/08 06/08 12/08
KANWAY GLOBAL V.1533N -- 12/08 13/08 19/08
KANWAY GLOBAL V.1534N -- 19/08 20/08 26/08
KANWAY GLOBAL V.1535N -- 26/08 27/08 02/09
         
         
         
HONG KONG ----- VIETNAM
Vessel & Voy. CFS CLSG CY CLSG ETD HK ETA DEST
VENUS C V.1621S -- 28/05 30/05 HAIPHONG 01/06
JJ TOKYO V.1622S -- 04/06 06/06 HAIPHONG 08/06
VENUS C V.1623S -- 11/06 13/06 HAIPHONG 15/06
JJ TOKYO V.1624S -- 18/06 20/06 HAIPHONG 22/06
VENUS C V.1625S -- 25/06 27/06 HAIPHONG 29/06
JJ YOKYO V.1626S -- 02/07 04/07 HAIPHONG 06/07
VENUS C V.1627S -- 09/07 11/07 HAIPHONG 13/07
JJ TOKYO V.1628S -- 16/07 18/07 HAIPHONG 20/07
VENUS C V.1629S -- 23/07 25/07 HAIPHONG 27/07
JJ TOKYO V.1630S -- 30/07 01/08 HAIPHONG 03/08
         
         
         
HONG KONG ----- PORT KELANG (NORTH)
Vessel & Voy. CFS CLSG CY CLSG ETD HK ETA DEST
APL OAKLAND V.W097 -- 31/05 01/06 PORT 06/06
APL DENVER V.W150 -- 07/06 08/06 PORT 13/06
NORTHERN GUARD V.W008 -- 14/06 15/06 PORT 20/06
APL OAKLAND V.W098 -- 21/06 22/06 PORT 27/06
APL DENVER V.W151 -- 28/06 29/06 PORT 04/07
NORTHERN GUARD V.W009 -- 05/07 06/07 PORT 11/07
APL OAKLAND V.W099 -- 12/07 13/07 PORT 18/07
APL DENVER V.W152 -- 19/07 20/07 PORT 25/07
NORTHERN GUARD V.W010 -- 26/07 27/07 PORT 01/08
WAN HAI 302 V.S196 -- 25/05 26/05 PORT 30/05
WAN HAI 311 V.S143 -- 01/06 02/06 PORT 06/06
WAN HAI 303 V.S186 -- 08/06 09/06 PORT 13/06
WAN HAI 313 V.S147 -- 15/06 16/06 PORT 20/06
WAN HAI 302 V.S197 -- 22/06 23/06 PORT 27/06
WAN HAI 311 V.S144 -- 29/06 30/06 PORT 04/07
WAN HAI 303 V.S187 -- 06/07 07/07 PORT 11/07
WAN HAI 313 V.S148 -- 13/07 14/07 PORT 18/07
WAN HAI 302 V.S198 -- 20/07 21/07 PORT 25/07
WAN HAI 311 V.S145 -- 27/07 28/07 PORT 01/08
NORDEMILIA V.S007 -- 27/05 28/05 PORT 03/06
WAN HAI 171 V.S193 -- 03/06 04/06 PORT 10/06
NORDEMILIA V.S008 -- 10/06 11/06 PORT 17/06
WAN HAI 171 V.S194 -- 17/06 18/06 PORT 24/06
NORDEMILIA V.S009 -- 24/06 25/06 PORT 01/07
WAN HAI 171 V.S195 -- 01/07 02/07 PORT 08/07
NORDEMILIA V.S010 -- 08/07 09/07 PORT 15/07
WAN HAI 171 V.S196 -- 15/07 16/07 PORT 22/07
NORDEMILIA V.S011 -- 22/07 23/07 PORT 29/07
WAN HAI 171 V.S197 -- 29/07 30/07 PORT 05/08
         
         
         
HONG KONG ----- LAEM CHABANG (BANGKOK)
Vessel & Voy. CFS CLSG CY CLSG ETD HK ETA DEST
WAN HAI 163 V.S251 -- 31/05 01/06 LC 05/06, BK 06/06
WAN HAI 161 V.S273 -- 07/06 08/06 LC 12/06, BK 13/06
WAN HAI 165 V.S249 -- 14/06 15/06 LC 19/06, BK 20/06
WAN HAI 162 V.S264 -- 21/06 22/06 LC 26/06, BK 27/06
WAN HAI 163 V.S252 -- 28/06 29/06 LC 03/07, BK 04/07
WAN HAI 161 V.S274 -- 05/07 06/07 LC 10/07, BK 11/07
WAN HAI 165 V.S250 -- 12/07 13/07 LC 17/07, BK 18/07
WAN HAI 162 V.S265 -- 19/07 20/07 LC 24/07, BK 25/07
WAN HAI 163 V.S253 -- 26/07 27/07 LC 31/07, BK 01/08
WAN HAI 275 V.S066 -- 25/05 26/05 LC 31/05, BK 31/05
WAN HAI 273 V.S088 -- 01/06 02/06 LC 07/06, BK 07/06
WAN HAI 271 V.S076 -- 08/06 09/06 LC 14/06, BK 14/06
WAN HAI 272 V.S076 -- 15/06 16/06 LC 21/06, BK 21/06
WAN HAI 275 V.S067 -- 22/06 23/06 LC 28/06, BK 28/06
WAN HAI 273 V.S089 -- 29/06 30/06 LC 05/07, BK 05/07
WAN HAI 271 V.S077 -- 06/07 07/07 LC 12/07, BK 12/07
WAN HAI 272 V.S077 -- 13/07 14/07 LC 19/07, BK 19/07
WAN HAI 275 V.S068 -- 20/07 21/07 LC 26/07, BK 26/07
WAN HAI 273 V.S090 -- 27/07 28/07 LC 02/08, BK 02/08
WAN HAI 223 V.S283 -- 27/05 28/05 LC 01/06, BK 02/06
WAN HAI 225 V.S283 -- 03/06 04/06 LC 08/06, BK 09/06
WAN HAI 221 V.S292 -- 10/06 11/06 LC 15/06, BK 16/06
WAN HAI 222 V.S282 -- 17/06 18/06 LC 22/06, BK 23/06
WAN HAI 223 V.S284 -- 24/06 25/06 LC 29/06, BK 30/06
WAN HAI 225 V.S284 -- 01/07 02/07 LC 06/07, BK 07/07
WAN HAI 221 V.S293 -- 08/07 09/07 LC 13/07, BK 14/07
WAN HAI 222 V.S283 -- 15/07 16/07 LC 20/07, BK 21/07
WAN HAI 223 V.S285 -- 22/07 23/07 LC 27/07, BK 28/07
WAN HAI 225 V.S285 -- 29/07 30/07 LC 03/08, BK 04/08
         
         
         
HONG KONG ----- SHANGHAI
Vessel & Voy. CFS CLSG CY CLSG ETD HK ETA DEST
JJ TOKYO V.1620N 26/05 27/05 29/05 SHA 01/06
KAI PING V.1622N 30/05 31/05 02/06 SHA 05/06
VENUS C V.1621N 02/06 03/06 05/06 SHA 08/06
KAI PING V.1623N 06/06 07/06 09/06 SHA 12/06
JJ TOKYO V.1622N 09/06 10/06 12/06 SHA 15/06
KAI PING V.1624N 13/06 14/06 16/06 SHA 19/06
VENUS C V.1623N 16/06 17/06 19/06 SHA 22/06
KAI PING V.1625N 20/06 21/06 23/06 SHA 26/06
JJ TOKYO V.1624N 23/06 24/06 26/06 SHA 29/06
KAI PING V.1626N 27/06 28/06 30/06 SHA 03/07
VENUS C V.1625N 30/06 -- 03/07 SHA 06/07
         
         
         
HONG KONG ----- XINGANG / DALIAN
Vessel & Voy. CFS CLSG CY CLSG ETD HK ETA DEST
WAN HAI 281 V.N096 26/05 27/05 28/05 XIN 04/06, DAL 03/06
E.R.MARTINIQUE V.090XKNCNC -- 28/05 30/05 XIN 04/06, DAL 05/06
ACRUX N V.N007 02/06 03/06 04/06 XIN 11/06, DAL 10/06
LORRAINE V.092XKNCNC -- 04/06 06/06 XIN 11/06, DAL 12/06
WAN HAI 215 V.N458 09/06 10/06 07/05 XIN 18/06, DAL 17/06
HS ONORE V.094XKNCNC -- 11/06 13/06 XIN 18/06, DAL 19/06
WAN HAI 213 V.N301 16/06 17/06 14/05 XIN 25/06, DAL 24/06
A VESSEL -- 18/06 16/05 XIN 25/06, DAL 26/06
WAN HAI 281 V.N097 23/06 24/06 21/05 XIN 02/07, DAL 01/07
A VESSEL -- 25/06 23/05 XIN 02/07, DAL 03/07
KING BRIAN V.N020 30/06 01/07 02/07 XIN 09/07, DAL 08/07
         
         
         
HONG KONG ----- NAMPO ( N.KOREA ) / LIANYUNGANG
Vessel & Voy. CFS CLSG CY CLSG ETD HK ETA DEST
WAN HAI 281 V.N096 -- 26/05 28/05 NAM --, LYG --
E.R.MARTINIQUE V.090XKNCNC -- 28/05 30/05 NAM --, LYG 08/06
ACRUX N V.N007 -- 02/06 04/06 NAM --, LYG --
LORRAINE V.092XKNCNC -- 04/06 06/06 NAM --, LYG 15/06
WAN HAI 215 V.N458 -- 09/06 11/06 NAM --, LYG --
HS ONORE V.094XKNCNC -- 11/06 13/06 NAM --, LYG 22/06
WAN HAI 213 V.N301 -- 16/06 18/06 NAM --, LYG --
A VESSEL -- 18/06 20/06 NAM --, LYG 29/06
WAN HAI 281 V.N097 -- 23/06 25/06 NAM --, LYG --
A VESSEL -- 25/06 27/06 NAM --, LYG 06/07
KING BRIAN V.N020 -- 30/06 02/07 NAM --, LYG --
         
         
         
HONG KONG ----- QINGDAO
Vessel & Voy. CFS CLSG CY CLSG ETD HK ETA DEST
RBD BOREA V.1611E 26/05 -- 29/05 QIN 02/06
RBD JUTLANDIA V.1612E 02/06 -- 05/06 QIN 09/06
WARNOW TROUT V.16010E 09/06 -- 12/06 QIN 16/06
MAX PEAK V.1617E 16/06 -- 19/06 QIN 23/06
RBD BOREA V.1613E 23/06 -- 26/06 QIN 30/06
RBD JUTLANDIA V.1614E 30/06 -- 03/07 QIN 07/07
RBD BOREA V.1749JECNC -- 27/05 29/05 QIN 02/06
NORTHERN GENIUS V.006E -- 29/05 30/05 QIN 02/06
A VESSEL -- 30/05 01/06 QIN 05/06
RBD JUTLANDIA V.1789JECNC -- 03/06 05/06 QIN 09/06
KOTA LAGU V.137E -- 05/06 06/06 QIN 09/06
ST.JOHN V.16002N -- 06/06 08/06 QIN 12/06
WARNOW TROUT V.1829JECNC -- 10/06 12/06 QIN 16/06
A VESSEL -- 12/06 13/06 QIN 16/06
A VESSEL -- 13/06 15/06 QIN 19/06
A VESSEL -- 17/06 19/06 QIN 23/06
A VESSEL -- 19/06 20/06 QIN 23/06
A VESSEL -- 20/06 22/06 QIN 26/06
A VESSEL -- 24/06 26/06 QIN 30/06
A VESSEL -- 26/06 27/06 QIN 30/06
A VESSEL -- 27/06 29/06 QIN 03/07
         
         
         
HONG KONG ----- NINGBO
Vessel & Voy. CFS CLSG CY CLSG ETD HK ETA DEST
WARNOW TROUT V.16009E 26/05 -- 30/05 NIN 01/06
MAX PEAK V.1616E 02/06 -- 06/06 NIN 08/06
RBD BOREA V.1612E 09/06 -- 13/06 NIN 15/06
RBD JUTLANDIA V.1613E 16/06 -- 20/06 NIN 22/06
WARNOW TROUT V.16011E 23/06 -- 27/06 NIN 29/06
MAX PEAK V.1618E 30/06 -- 04/07 NIN 06/07
KEA V.004E -- 25/05 27/05 NIN 30/05
WARNOW TROUT V.1689JNCNC -- 27/05 30/05 NIN 01/06
NORTHERN VIVACITY V.16005N -- 30/05 01/06 NIN 03/06
OOCL AMERICA V.E075 -- 01/06 03/06 NIN 06/06
MAX PEAK V.1729JNCNC -- 03/06 06/06 NIN 08/06
HAYLING ISLAND V.1605N -- 06/06 08/06 NIN 10/06
CAP ARNAUTI V.E603 -- 08/06 10/06 NIN 13/06
RBD BOREA V.1769JNCNC -- 10/06 13/06 NIN 15/06
A VESSEL -- 13/06 15/06 NIN 17/06
A VESSEL -- 15/06 17/06 NIN 20/06
A VESSEL -- 17/06 20/06 NIN 22/06
A VESSEL -- 20/06 22/06 NIN 24/06
A VESSEL -- 22/06 24/06 NIN 27/06
A VESSEL -- 24/06 27/06 NIN 29/06
A VESSEL -- 27/06 29/06 NIN 01/07
A VESSEL -- 29/06 01/07 NIN 04/07
         
         
         
HKG ----- NANJING/NANTONG/ZHANGJIAGANG VIASHANGHAI
Vessel & Voy. CFS CLSG CY CLSG ETD HK ETA DEST
JJ TOKYO V.1620N 25/05 27/05 29/05 NJG 08/06, NTG 08/06, ZJG 08/06
KAI PING V.1622N -- 31/05 02/06 NJG 12/06, NTG 12/06, ZJG 12/06
VENUS C V.1621N 01/06 03/06 05/06 NJG 15/06, NTG 15/06, ZJG 15/06
KAI PING V.1623N -- 07/06 09/06 NJG 19/06, NTG 19/06, ZJG 19/06
JJ TOKYO V.1622N 08/06 10/06 12/06 NJG 22/06, NTG 22/06, ZJG 22/06
KAI PING V.1624N -- 14/06 16/06 NJG 26/06, NTG 26/06, ZJG 26/06
VENUS C V.1623N 15/06 17/06 19/06 NJG 29/06, NTG 29/06, ZJG 29/06
KAI PING V.1625N -- 21/06 23/06 NJG 03/07, NTG 03/07, ZJG 03/07
JJ TOKYO V.1624N 22/06 24/06 26/06 NJG 06/07, NTG 06/07, ZJG 06/07
KAI PING V.1626N -- 28/06 30/06 NJG 10/07, NTG 10/07, ZJG 10/07
VENUS C V.1625N -- 01/07 03/07 NJG 13/07, NTG 13/07, ZJG 13/07
         
         
         

 

 
All contents (c)2001-2002 GOLDEN FORTUNE SHIPPING CO.,LTD. All Rights Reserved.